Nanatsu No Taizai

Kodomo ja Nai wa. – Taishow Tanaka

Kodomo ja Nai wa. – Taishow Tanaka

Vermangas octubre 23, 2020

Elizabeth Ni Rei No Sweater Kisete Mita – Haruki Genia

Elizabeth Ni Rei No Sweater Kisete Mita – Haruki Genia

Vermangas octubre 23, 2020

Innocent -Muchi no Tsumi – Kazabuki Poni

Innocent -Muchi no Tsumi – Kazabuki Poni

Vermangas octubre 23, 2020

Omorashi Elizabeth – Ichitaka

Omorashi Elizabeth – Ichitaka

Vermangas octubre 23, 2020

Elizabeth the Deceived Princess – Norakuro Nero

Elizabeth the Deceived Princess – Norakuro Nero

Vermangas septiembre 30, 2020