Love Live! Sunshine!!

Daisuki YO!! Sorrow!! – Shinama

Daisuki YO!! Sorrow!! – Shinama

Vermangas abril 3, 2021

Torotoro Torokeru Yohane – Ayuma Sayu

Torotoro Torokeru Yohane – Ayuma Sayu

Vermangas febrero 24, 2021

Trance Control – Alp

Trance Control – Alp

Vermangas enero 15, 2021

El Día libre de Matsuura – Alp

El Día libre de Matsuura – Alp

Vermangas diciembre 1, 2020

Maid Live! Sunshine!! DIAmond Service – Kamisiro Ryu

Maid Live! Sunshine!! DIAmond Service – Kamisiro Ryu

Vermangas octubre 1, 2020

Fallen Dolphin – Alp

Fallen Dolphin – Alp

Vermangas septiembre 30, 2020