Amagi Brilliant Park

Aegi Burun to Pakkun – Ganari Ryu

Aegi Burun to Pakkun – Ganari Ryu

Vermangas noviembre 12, 2020

Kikenbi Nakadashi Attraction – Nylon

Kikenbi Nakadashi Attraction – Nylon

Vermangas octubre 7, 2020

Amachichi Korikori and Paku – Yahiro Pochi

Amachichi Korikori and Paku – Yahiro Pochi

Vermangas octubre 7, 2020

Kayumidome 13 Houme – Carn

Kayumidome 13 Houme – Carn

Vermangas septiembre 22, 2020